دکتر پریسا فرنودیان

دکترای تخصصی روان شناسی


عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


عضو انجمن پژوهش های آموزشی ایران به شماره 


عضو انجمن روانشناسان تربیتی ایران


سوابق کاری

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی ملاصدرا

تدریس در دانشگاه پیام نور ورامین ( استاد برتر در سال ۱۳۹۲)

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی بانک تجارت

تدریس در دانشگاه آزاد شهرری (یادگار امام)

تدریس کارگاه مدیریت استرس برای مدیران جمعیت هلال احمر استان تهران

تدریس کارگاه مسائل نوجوانان وجوانان برای مدیران جمعیت هلال احمر استان تهران

سخنران همایش اعتیاد برای جمعیت هلال احمر استان ملارد

سخنران همایش آسیب های شبکه های اجتماعی برای جمعیت هلال احمر استان ملارد

تدریس کارگاه حمایت های روانی در بلایا جمعیت هلال احمر استان ملارد

تدریس کارگاه کارگاه حمایت های روانی در بلایا جمعیت هلال احمر شهرری

تدریس در کارگاه مهارت های ارتباطی بانک سینا

تدریس کارگاه های تخصصی و درمانی روانشناسی در دانشگاه ها و مراکز ( اسیب شناسی، اختلالات شخصیت، طرحواره درمانی، اختلالات کودکان و …

مدرس و پژوهشگر در پژوهشگاه دانشگاه تهران، پژوهشکده اخلاق کاربردی زیر نظر ریاست دکتر احد فرامرز قراملکی

نماینده دپارتمان اخلاق حرفه ای مرکز نیروی انسانی شهید مهدوی

جلسات آموزشی والدین در مهد سیمای فرشتگان

فعالیت پژوهشی با دکتر فرشته باعزت در مرکز اختلالات ویژه یادگیری دانشگاه شهید بهشتی از  بهار  تا تابستان ۱۳۸۸، به مدت ۶ ماه)

درمانگر در مرکز مشاوره آرتمیس  و  رهان

مشاور در مرکز هلال احمر

مشاور در برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما جمهوری اسلامی ایران


کتب چاپ شده

خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان.انتشارات کیان دانش.

تاملی بر شیوه های فرزند پروری. انتشارات کیان دانش.

راهنمایی برای والدین دارای کودکانی با مشکلات یادگیری( ترجمه). انتشارات رشد فرهنگ.

نقش بازی در رشد کودکان.( تالیف) انتشارات راشدین.

پرورش همدلی در کودکان ( راهنمای عملی برای والدین و معلمان). انتشارات تهران، مرکز آموزش منابع انسانی شهید مهدوی.

مسایل دوران نوجوانی و جوانی: پودمان تدبیر در مادری (۲). تهران: موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران.

داستان کودکان/ ارزش ها زندگی (ترجمه). تهران: انتشارات داودی‏.

معنویت و مذهب بر سلامت روان. (تالیف). تهران: انتشارات خردمندان‏.

نظریه دلبستگی و ارتباط معلم_دانش آموز(ترجمه).


مقالات علمی- پژوهشی

 1. بررسی رابطه  نظام بازداری و فعال ساز رفتاری با مشکلات رفتاری- هیجانی در نوجوانان بهنجار. فصلنامه تحقیقات و علوم رفتاری ( علمی_ پژوهشی)، شماره دوم، دوره نهم (پی در پی۱۹)، سال ۱۳۹۰٫ دکتر حمید رضا پور اعتماد، دکتر پریسا موسوی، محمد رضا فیاض بخش، فاطمه اسماعیل بیگی، پریسا فرنودیان
 2. بررسی ساختار عاملی ویرایش دوم آزمون هوش هیجانی مایر-سالوی-کاراسو با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال هفتم، شماره ۲۵ بهار ۱۳۹۰. دکتر منصور بیرامی، دکتر منصور حرفه دوست، دکتر زهرا کرمی، پریسا فرنودیان
 3.  رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با کمال گرایی و خود تنظیمی و مقایسه آن در دانش آموزان  خانواده های تک فرزند و چند فرزند. فصلنامه علوم رفتاری دانشگاه آزاد. شماره ۱۶٫تابستان۱۳۹۲ .  پریسا فرنودیان، دکتر حسن اسد زاده، دکتر صغری ابراهیمی قوام.
 4. بررسی اثربخشی آموزش اخلاق حرفهای بر هوش اخلاقی و جامعهپسندی شخصیت امدادگران جمعیت هلال احمر تهران. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی. سال پنجم، شماره هفدهم، بهار ۱۳۹۴٫ دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان

  فصلنامه علمی_تخصصی

 5. مقایسه تاثیر  الگوی معنویت- دینداری معتادان با افراد غیر معتادان. فصلنامه دانش انتظامی شرق استان تهران، سال دوم، شماره ششم، تابستان ۱۳۹۴٫ دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان.

  مقالات ISI

 1. Examining the efficacy of behavioral-cognitive approach based counseling on reducing opiate drug abuse (BDRC) among the patients undergoing maintenance treatment with methadone. European Journal of Experimental Biology, 2014, 4(2):159-163. Negar Fouladi, Zahra Karmibaghtifoni, Taiebeh Karmibaghtifoni, Parisa Farnoodian, Mozhgan Shooshtari and Mohamad Khaledian
 1. Efficacy of training life skills on reducing depression and increasing life expectancy in of the addicts. ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 8(11) July 2014. Zahra Karami baghteyfouni1, Parisa Farnodian2, Shima Vafa3, Maryam Chegini4, Mohamad khaledian
 1. A SURVEY ON EFFECTIVENESS COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR A GROUP WITH SYMPTOMS OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) AND CO-MORBIDITY OF DISORDERS IN ADULTS. International of  Biology, Pharmacy and Allied Scienees IJBPAS, December, 2014, 3(12): 2908-2919.  ZAHRA KARAMI BAGHTEYFOUNI1*, FATEMEH NEMATI SOGOLITAPPEH, PARISA FARNOODIAN, SOMAYEH SALMANI KALLEH
 1. MODELING LATENT VARIABLES OF INFORMATION PROCESSING SPEED AND OPENNESS TO EXPERIENCES WITH STUDENTS’ CREATIVITY AND DETERMINING MEDIATION ROLE OF INTELLIGENCE. International of  Biology, Pharmacy and Allied Scienees IJBPAS, December, 2014, 3(12): 2888-2907.  ZAHRA KARAMIBA GHTEYFOUNI*, FATEMEH NEMA TISOGOLITAPPEH, PARISA FARNOODIAN, SOMAYEHS AL MANIKALLEH4 AND FARZANEHRAAEI.
 1. Comparison of psychological well-being and happiness in parents with normal and mentally retarded children. semergencias 2015;1:119-123  Mohamad Khaledian*1, Zahra Karami Baghteyfouni2, Fatemeh Nemati Sogolitappeh3, Parisa Farnodian1
 1. The effectiveness of group reality therapy on mental health and self-esteem of StudentsInternational Journal of Medical Research & Health Sciences, 2016, 5, 9S:18-24. Parisa farnoodian.

مقالات ICS

 1. The Relationship between Parenting Practices and both Variables of Perfectionism and Self-Regulation among Students with Single-Child and many Children FamiliesInternational Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science Volume 1, Issue 10, 2013. Parisa Farnoudian, Dr. Hassan Asadzade, Dr. Soghra Ibrahimi Ghavam
 1. An Investigation into Training Assertiveness in Increasing Social Growth among Male Primary School Students of Tehran. Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014.  Shima Vafa, Parisa Farnoudain, Hasan Asadzadeh, Zahra Karam Baghtiphoni
 1. Investigating the relationship between marital satisfaction and mental health                    of the housewives in the city of Tehran. International Journal of Modern Science in Clinical Psychology. Volume1 Issue 1 (2014): 1-7. Zahra, Karamibaghteyfouni, Parisa Farnoodian ,Shima Vafa
 1. Measuring students’ mental health on the basis of using computer games.

Journal of Science and Todays World 2014, Volume 3, issue 4. Mohamad Khaledian1,, Zahra, Karamibaghteyfouni, Taiebeh Karamibaghteyfouni, Shima Vafa, Parisa Farnoodian.


چاپ در سمینارها  و همایش های داخلی

 1. نقش جو و فرهنگ سازمانی در کیفیت نظام آموزشی چاپ در خلاصه مقالات، نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، دوم آذر ماه ۱۳۹۰. خاطره وجودی، پریسا فرنودیان
 2. تاثیرات مثبت جهانی شدن بر نظام آموزشی ایران. چاپ در خلاصه مقالات، نخستین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی، دوم آذر ماه ۱۳۹۰٫ پریسا فرنودیان، خاطره وجودی
 3. بررسی مقایسه ای میزان اضطراب، افسرگی، استقلال و بلوغ اجتماعی  در نوجوانان خیابانی و عادی شهر تهران چاپ در کتاب مقالات دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان، ۱۳۹۰٫ پریسا فرنودیان، خاطره وجودی.
 4. جو عاطفی خانواده بر رشد اجتماعی و هوش اجتماعی نوجوانان  ۱۵ تا ۱۸ سال مقطعه متوسطه و پیش دانشگاهی منطقه ۷ شهر تهران. چاپ در خلاصه مقالات، اولین کنگره ملی واکاوی بسترهای دینی و زمینه های بومی، روانشناسی اجتماعی، ۱۳۹۰. پریسا فرنودیان، خاطره وجودی، .دکتر حسن اسد زاده
 5. بررسي تاثير آموزش ابراز وجود بر افزایش رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های  پسرانه شهر تهران. چاپ در خلاصه مقالات، اولین کنگره ملی واکاوی بسترهای دینی و زمینه های بومی، روانشناسی اجتماعی، ۱۳۹۰٫ دکتر خاطره وجودی، پریسا فرنودیان
 6. بررسی باورهای فراشناخت مختل، باورهای خودکارآمدی و جایگاه مهار  در دانش آموزان دارای اضطراب امتحان مقطع دوم دبیرستان شهر تهران. چاپ در خلاصه مقالات، اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی، ۱۳۹۱٫پریسا فرنودیان، خاطره وجودی
 7. مقایسه اثربخشی سه روش تاثیر عصب شناختی، فرنالد و معمول در پیشرفت خواندن دانش آموزان دوره مهارت های حرفه ای. چاپ در خلاصه مقالات، اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی، ۱۳۹۱٫ دکتر صغرا ابراهیمی قوام، پریسا فرنودیان،
 8. بررسی مقایسه ای اثر بخشی درمان شناختی معطوف بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری در درمان افسردگی اساسی.( سخنرانی). چاپ در کتاب مقالات، اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگاه تربت جام  . دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، دکتر منصور حرفه دوست، پریسا فرنودیان، طیبه کرمی باغطیفونی، مریم چگینی
 9. بررسی رابطه تعارض ادراک شده والدین با سلامت روان نوجوانان شهرستان کرمانشاه. چاپ در کتاب مقالات، اولین همایش ملی خانواده و مهارتهای زندگی، دانشگاه رازی. دکتر زهرا کرمی باغطیفونی طیبه کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان، مریم چگینی
 10. تاثیر آموزش مدیریت استرس بر ارتقای بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طلاق . چاپ در کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، ۹۱٫ پریسا فرنودیان، خاطره وجودی، دکتر زهرا کرمی باغطیفونی
 11. بررسی رابطه  تاب آوری و مکانیسم های دفاعی مادران کودکان سرطانی بر امید به زندگی و سلامت روان کودکان( سخنرانی) چاپ در خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری روان شناختی کودکان مبتلا به سرطان در ایران ۱۳۹۱٫ پریسا فرنودیان،، خاطره وجودی
 12. نقش  باورهای مذهبی در کاهش گرایش خطرپذیری نوجوانان ایرانی. چاپ در خلاصه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی، مشاوره ودین ۱۳۹۱٫ ، پریسا فرنودیان، خاطره وجودی
 13. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرهنگ کتابخوانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران . خلاصه مقالات همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران ۱۳۹۲. دکتر حسن اسدزاده، پریسا فرنودیان، ، دکتر زهرا کرمی باغطیفونی
 14. بررسي رابطه سبك هاي مقابله و سلامت روان و مقایسه آن با توجه به بومی و غیر بومی بودن و جنسیت . چاپ در خلاصه مقالات هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان ۱۳۹۲٫ شیما وفا، . دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان
 15. مقايسه سرسختي ,تاب آوري و خشنودی از زندگي در زنان مطلقه و متاهل شهرستان کرمان. چاپ در خلاصه مقالات هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان آذر ماه ۱۳۹۲٫ . دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان،
 16. بررسی رابطه جهانی شدن با نگرش مذهبی در جوانان ایرانی.چاپ در خلاصه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ۱۳۹۲٫ پریسا فرنودیان، ، . دکتر زهرا کرمی باغطیفونی
 17. تاثیر آموزش تغییر نگرش منفی بر تصور قالب جنسیتی و خودپنداره دانشجویان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامی زنجان. چاپ در کتاب مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ۱۳۹۲.دکتر مجید صفاری نیا، دکتر زهرا کرمی باغطیفونی، پریسا فرنودیان، شیما وفا، دکتر حکیمه آقایی
 18. بررسی اثربخشی آموزش اخلاق حرفه ای بر هوش اخلاقی امدادگران جمعیت هلال احمر تهران چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳.پریسا فرنودیان، دکتر امیراحمد شجاعی،شیما وفا
 19. بررسی نظریه جرم شناسی پیوند افتراقی ساترلند و نظریه موقعیّتی جرم شناسی در تبیین جرایم خشن زندانیان مرد زندان اصفهان. چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳ .دکتر صغری ابراهیمی قوام، رضا عبداللهی، پریسا فرنودیان،شیما وفا
 20. مقایسۀ تاب آوری ، رضایت از زندگی و سلامت روانی و رابطۀ آن ها با ویژگی های جمعیت شناختی  زنان مطلَّقه و متأهل شهر اصفهان. چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳ .صغری ابراهیمی قوام، پروین جمشیدیان قلعه شاهی، پریسا فرنودیان، شیما وفا.
 21. بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي خودتنظیمي بر يادگیري خودگردان و عملكرد تحصیلي دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع متوسطه شهر یزد. چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳ .دکتر صغری ابراهیمی قوام، مرضیه نقدی، پریسا فرنودیان.
 22. مقایسه اثربخشی آموزش واحد کار بر اساس هوش های چندگانه با روش های گروه نمونه بر عملکرد یادگیری کودکان پیش دبستانی. چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳٫دکتر صغری ابراهیمی قوام، زهرا بیابانی بیگدلی، ، پریسا فرنودیان
 23. بررسی تاثیر فرآیندهای خانواده و نوع رابطه خانواده در گرایش نوجوانان به رفتار های پرخطر. چاپ در کتاب مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی ۱۳۹۳٫ ، دکتر حمید محلاتی، پریسا فرنودیان، دکتر زهرا کرمی باغطیفونی

  چاپ در سمینارها  و همایش ها ی خارجی

 1. Effects of metacognitive strategy traininig and improved problem solving cycle of irrational thoughts and beliefs on the psychological satisfaction of teenage girls in charity of iran_tehran,( November 24-25, 2012 in bongkok, Thailand) soghra ebrahimi qavam, parisa farnoodian, shima vafa, Masoume Nemati
 1. Examined the relationship between aggression and anger control parents on drug abuse trends in Teens12 to 18 years old in Tehran.Canadian International Conference of Social Science and Education (CICSSE) 10th & 11th March, 2014  University of Toronto, Ontario, Canada. Parisa farnoodian , DR. hamid mahalati

مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی( انجمن علمی)

۱_ بازی درمانی در کودکان ( شماره چهارم، پاییز۱۳۸۵)

۲_ کودکان اتیستیک (شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۵)

۳_ آموزش مطالب جنسی به کودکان ( شماره هفتم، پاییز ۱۳۸۶)