دکتر محمد شایسته کیا

دکترای تخصصی روان شناسی

سوابق خدماتی و آموزشی

 

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس کنکور دکترا (موسسه نگاره)

روان شناس مرکز مشاوره کنکور جامع نگر

روان شناس مجتمع آموزشی علامه طباطبائی

سوابق اجرائی

انجام مصاحبه و تست روانشناختی جهت بکارگیری پرسنل بانک سامان (با همکاری موسسه فرانوین)

اجرای طرح عارضه یابی سازمانی در بانک سامان

انجام مصاحبه و آزمون های روانشناختی جهت بکارگیری پرسنل شرکت پیشگامان معماری آریا

انجام مصاحبه و تست روانشناختی جهت بکارگیری پرسنل شرکت میراب

انجام مصاحبه و تست روانشناختی جهت بکارگیری پرسنل شرکت ایزوفام

اجرای طرح عارضه یابی سازمانی در شرکت ایزوفام

انجام مصاحبه و تست روانشناختی جهت بکارگیری پرسنل شرکت فنی مهندسی زیگورات

همکاری با شرکت مهندسی زیگورات در راستای رعایت اصول روانشناسی معماری در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

ارائه مشاوره های فردی و گروهی به پرسنل صنایع دفاع پارچین (با همکاری مرکز مشاوره شریف)

برگزاری دوره های آموزشی در سطح مدیران و کارشناسان شرکت ایساکو (با همکاری مرکز مشاوره شریف)

برگزاری دوره های آموزشی تحلیل رفتار متقابل (TA)

برگزاری دوره های آموزش خود هیپنوتیزم

برگزاری دوره های آموزش روانپویشی کوتاه مدت ISTDP

ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی کلینیکی