دکتر فریده قاسمی

تحصیلات :
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه شاهد تهران
کارشناسی ارشد روان سنجی – سنجش و اندازه گیری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز
دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد رودهن
سوابق کاری :
. ازسال ۷۶ تا ۷۸ تدریس در دبیرستان هاجر منطقه ۱۸
. از سال ۷۸ تا ۸۵ تدریس در انجمن نخبگان ایران
. از سال ۸۶ تا ۸۷ تریس در دبیرستان سپهر منطقه ۱
. از سال ۸۶ تا ۹۰ تدریس در مجتمع آموزشی ایرانمهر
. از سال ۸۹ تا ۹۳ تدریس و مشاوره در دبستان ماه و مهتاب
. برگزاری کارگاههای روش تدریس در منطقه یک آموزش و پرورش
. برگزاری کارگاههای روان شناسی در منطقه ۱،۳و ۴ آموزش و پرورش
. برگزار کننده کلاسهای آمادگی تیز هوشان
. همکاری با سرای محله شهرداری منطقه ۴ ( پارک صدف ) به مدت ۲ سال
. مشاور خانواده در سرای محله منطقه ۴
. برگزار کننده کلاسهای مشاوره خانواده درخانه فرهنگ مشارکتی شهرداری تهران
. ارزیاب آموزشی به مدت ۲ سال در مدرسه شناختی تکریم منطقه یک آموزش و پرورش
. همکاری با موسسه نخبه و تدریس دروس المپیاد
گواهینامه ها و دوره های تخصصی:
. مدرک تخصصی آزمون استنفورد – بینه از دکتر هومن
. گذراندن کارگاههای متعدد روان شناسی