دکتر شیما وفا

دکترای تخصصی روان شناسی


عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ( به شماره ۹۹۴۷)


عضو انجمن پژوهشهای آموزشی ایران ( به شماره ۳۶۵-۲-۹۲).


مقالات علمی پژوهشی
۱٫ رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش آموز ازجو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان و مقایسه آن در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان وعادی شهر تهران ( با همکاری دکتر صغرا ابراهیمی قوام و دکتر حسن اسدزاده). فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی، تابستان۱۳۹۳، شماره ۱۴، صفحات ۴۴-۶۶٫

چاپ مقالات  در سمینارها و همایشهای داخلی
۱- تاثیر آموزش مدیریت استرس بر ارتقای بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طلاق ( با همکاری دکتر  زهرا کرمی باغطیفونی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. کتاب خلاصه مقالات پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، مهرماه ۹۱).
۲- بررسی رابطه  تاب آوری و مکانیسم های دفاعی مادران کودکان سرطانی بر امید به زندگی و سلامت روان کودکان( خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری روان شناختی کودکان مبتلا به سرطان در ایران ۱۳۹۱).
۳- نقش  باورهای مذهبی در کاهش گرایش خطرپذیری نوجوانان ایرانی (خلاصه مقالات دومین همایش ملی روانشناسی، مشاوره ودین ۱۳۹۱).
۴- بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت و فرهنگ کتابخوانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران( با همکاری دکتر حسن اسد زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر زهرا کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ).خلاصه مقالات همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران۱۳۹۲٫
۵- بررسی رابطه سبکهای مقابله و سلامت روان و مقایسه آن با توجه به بومی و غیر بومی بودن و جنسیت( با همکاری دکتر زهرا کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ).خلاصه مقالات هفتمین همایش پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان.
۶- مقایسه اثربخشی سه روش تاثیر عصب شناختی، فرنالد و معمول در پیشرفت خواندن دانش آموزان دوره مهارت های حرفه ای(با همکاری  دکتر صغرا ابراهیمی قوام ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.  خلاصه مقالات، اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی،۴ خرداد ۱۳۹۱).
۷- مقایسه سرسختی،تاب آوری و خشنودی از زندگی در زنان مطلقه و متاهل شهرستان کرمان( با همکاری دکتر زهرا کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ).خلاصه مقالات هفتمین همایش پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان.
۸- بررسی رابطه جهانی شدن با نگرش مذهبی در جوانان ایرانی( با همکاری دکتر زهرا کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ).خلاصه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.
۹- تاثیر آموزش تغییر نگرش منفی بر تصور قالب جنسیتی و خودپنداره دانشجویان دختر سال اول دانشگاه آزاد اسلامی زنجان( با همکاری دکتر مجید صفاری نیا، دانشیار دانشگاه پیام نور ؛دکتر زهرا کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ). خلاصه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران.
۱۰- ارائه مقاله  بررسی  نظریه جرم شناسی پیوند افتراقی ساترلند و نظریه موقعیتی جرم شناسی در تبیین جرایم خشن زندانیان مرد زندان اصفهان( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫ صغری ابراهیمی قوام، رضا عبداللهی، پریسا فرنودیان، شیما وفا.
۱۱- ارائه مقاله مقایسه تاب آوری ، رضایت از زندگی و سلامت روانی و رابطه آنها با ویژگی های جمعیت شناختی زنان مطلقه و متاهل شهر اصفهان( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫ صغری ابراهیمی قوام، پروین جمشیدیان قلعه شاهی، پریسا فرنودیان، شیما وفا.
۱۲- ارائه مقاله بررسی  اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر یادگیری خود گردان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه شهر یزد( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫ صغری ابراهیمی قوام، مرضیه نقدی،شیما وفا، پریسا فرنودیان.
۱۳- ارائه مقاله مقایسه اثر بخشی آموزش واحد کار بر اساس هوشهای چند گانه با روشهای گروه نمونه بر عملکرد یادگیری کودکان پیش دبستانی( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫ صغری ابراهیمی قوام، زهرا بیابانی بیدگلی، شیما وفا، پریسا فرنودیان.
۱۴- ارائه مقاله بررسی رابطه تاب آوری و مکانیسم های دفاعی مادران کودکان سرطانی با امید به زندگی و سلامت روان کودکان( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫پریسا فرنودیان، شیما وفا، زهرا کرمی باغطیفونی،طیبه کرمی باغطیفونی.
۱۵- ارائه مقاله بررسی اثر بخشی آموزش اخلاق حرفه ای بر هوش اخلاقی امدادگران جمعیت هلال احمر تهران( پوستر و چاپ در کتاب اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی).خرداد ۱۳۹۳٫پریسا فرنودیان، امیر احمد شجاعی، شیما وفا.
چاپ مقاله  در سمینار خارجی
۱۶- Effects of metacognitive strategy traininig and improved problem solving cycle of irrational thoughts and beliefs on the psychological satisfaction of teenage girls in charity of iran_tehran,( November 24-25, 2012 in bongkok,Thailand)
مقالات پذیرفته و چاپ شده در مجلات ISIوISC
۱۷-  An Investigation into Training Assertiveness in Increasing Social Growth among Male Primary School Students of Tehran(Shima Vafa, Parisa Farnoudain, Hasan Asadzadeh, Zahra Karam Baghtiphoni). (International Journal of advanced studies in humanities and socional science 2014)( Jun. 2014):186-186.isc
۱۸- Measuring students’ mental health on the basis of using computer games(Mohamad Khaledian,Zahra Karamibaghteyfouni, Taiebeh Karamibaghteyfouni, Shima Vafa, Parisa Farnodian) Journal of Science and Today’s World,2014, volume 3, issue 4, pages: 137-139.isi
۱۹- A comparison of Emotional Intelligence and Personality Characteristics between Normal People and Addicts(Samira HasanzadehPashang, Taiebeh Karmibaghtifoni, Zahra Karmibaghtifoni, Shima Vafa, Mohamad Khaledian). International Journal of Basic Sciences & Applied Research (Vol 3, Issue 9).isc
۲۰-    Efficacy of training life skills on reducing depression and increasing life expectancy in of the addicts. (Zahra Karami baghteyfouni1, Parisa Farnodian2, Shima Vafa3, Maryam Chegini4, Mohamad khaledian) ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY 8(11) July 2014. isi

سوابق کاری
مدرس دانشگاه پیام نور واحد قرچک ورامین
مدرس دانشگاه  پیام نور واحد نوشهر
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران (واحد هلال احمر)
مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران(واحد ۱۰فرهنگ و هنر)
مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب
روانشناس مجتمع آموزشی علامه طباطبایی
مشاور تربیتی مدرسه دخترانه غیر دولتی مینو(دوره اول متوسطه)

تالیفات و ترجمه
۱- ترجمه کتاب راهنمایی برای والدین دارای کودکان با مشکلات یادگیری(انتشارات رشد فرهنگ، ۱۳۹۳)
۲- تالیف کتاب رشد همدلی در کودکان( راهنمایی برای والدین و مربیان). انتشارات تهران. مرکز آموزش منابع انسانی شهید مهدوی،۱۳۹۵).
۳- تالیف کتاب خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان(انتشارات کیان دانش،۱۳۹۳)
۴- تالیف کتاب تاملی بر شیوه های فرزندپروری (انتشارات، کیان دانش،۱۳۹۳)
۵- ترجمه کتاب داستانی رزا، دیوید و گروه سه نفری( انتشارات داودی،۱۳۹۴)